skip navigation

BLOG

ANASAYFA / BLOG

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK VE SOSYAL KATKILARI

  • 13 07 2023

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK VE SOSYAL KATKILARI Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeylerini a ...

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

  • 06 07 2023

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Lojistik sektörü ve rekabet gücüne ilişkin literatürde yapılmış çalışmalar olm ...

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Milli Gelire Katkısı

  • 05 07 2023

Türkiye’de lojistik sektörü oluşturduğu istihdam, yabancı yatırımları yönlendirme yönü ve milli geli ...

Lojistik Sektörünün Ekonomiye Etkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

  • 07 07 2023

Günümüzde, uluslararası rekabette üstün olma ve galip çıkmada ulaştırma hizmetleri anahtar rol oynam ...